Hizmetler | İş yeri Açma ve Çalışma Ruhsat İşlemi

SIHHİ MÜESSESE RUHSATI BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

SIHHI MÜESSESE RUHSATI BAŞVURUSU BİLGİLENDİRMESİ

 1. Başvuru / Beyan Formu
 2. Tapu fotokopisi, numarataj belgesi fotokopisi
 3. Kira Kontratı fotokopisi
 4. Vergi levhası fotokopisi
 5. Şahı ise (Esnaf Oda kaydı ve sicil tasdiknamesi)
 6. Şirket ise (Ticaret odası kaydı,  sicil tasdiknamesi, imza sirküleri ve ana sözleşme)
 7. T.C. Kimlik numarası
 8. İtfaiye raporu (İtfaiye raporu istenmeyecek işyerleri için her 100 m2 için 1 adet yangın söndürme cihazı faturasının fotokopisi)
 9. Ustalık belgesi (Ticaret sicil kaydı olanlardan istenmeyecek)
 10. Atık Yağ sözleşmesi (Faaliyeti sonucu atık yağ oluşturan bütün işletmelerden istenecek)
 11. Yapı kullanma izin belgesi (Özel yapı şeklini gerektiren yapılardan)
 12. Tapu kütüğüne mesken olarak kayıtlı bulunan bağımsız bölümlerde işyeri açılması durumunda kat maliklerinin oy birliği ile vermiş oldukları muvafakatname
 13.  Su satış yetki belgesi (Su satış yerlerinden istenecektir)

Hizmetin tamamlanma süresi : Aynı gün içerisinde ruhsat düzenlenir. (Başvuruda belirtilen evrakların eksiksiz teslimi halinde) Otuz gün içerisinde işyeri işyerinde kontrol edilerek ruhsat kesinleşir.
 

2. VE 3. SINIF GAYRİSIHHİ MÜESSESE RUHSATI - Başvuru formu indirmek için tıklayın

       1- Yapı kullanma izin belgesi fotokopisi

       2-  Vergi levhası fotokopisi

 3-  Kira Kontratı fotokopisi

 1. Tapu fotokopisi, numarataj belgesi fotokopisi
 2. Şirketlerden oda kaydı,  sicil tasdiknamesi, imza sirküleri ve ana sözleşme)
 3. İtfaiye raporu
 4. ÇED raporu veya ÇED gerekli değildir yazısı
 5. Emisyon izni
 6. Motor ruhsatı
 7.  Atık Yağ sözleşmesi (Faaliyeti sonucu atık yağ oluşturan bütün işletmelerden istenecek)
 8. Sorumlu müdür sözleşmesi
 9. Şahıslardan oda kaydı sicil tasdikname

Hizmetin tamamlanma süresi: Gerekli kontroller yapıldıktan sonra ruhsat 5 gün içinde düzenlenir. Otuz gün içerisinde işyeri işyerinde kontrol edilerek ruhsat kesinleşir.

 

UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERLERİ RUHSATI

Sıhhi Müesseseler için istenen evraklara ek olarak

 1. Genel güvenlik ve asayiş yönünden kolluk kuvvetinin görüşünün alınması
 2. Mesafe ölçüm krokisi
 3. Kat maliklerinden oy çokluğu ile alınmış karar (işyerleri için)

 Not: İçkili yerler krokisi dışında içkili yer açılamaz

       Hizmetin tamamlanma süresi:  Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri açılması hususundaki başvurular yetkili idareler tarafından bir ay içinde sonuçlandırılır (İ.A.ve Ç.R.İ.Y. 32. Madde) Başvuruda belirtilen evrakların eksiksiz teslimi halinde

MESUL MÜDÜRLÜK BELGESİ

 1. T.C. Kimlik numarası
 2. Şahıslardan adli sicil kaydı beyanı
 3. Ruhsat fotokopisi
 4. Mesul müdür atandığına dair dilekçe
 5. Daha önce mesul müdür atanmış ise azilname ve eski mesul müdür belgesinin aslının dosyasına konmak üzere müdürlüğü iadesi

Hizmetin tamamlanma süresi: Aynı gün içerisinde düzenlenir. (Başvuruda belirtilen evrakların eksiksiz teslimi halinde)

CANLI MÜZİK YAYIN İZİN BELGESİ

 1. Ruhsat fotokopisi
 2. Dilekçe
 3. Gürültü Kontrol Yönetmeliğine göre alınmış uygunluk yazısı

Hizmetin tamamlanma süresi: Aynı gün içerisinde düzenlenir. (Başvuruda belirtilen evrakların eksiksiz teslimi halinde)

TATİL GÜNLERİ ÇALIŞMA RUHSATI

 1. Ruhsat fotokopisi
 2. Tatil günleri çalışma ruhsatı varsa aslı yoksa dilekçe

Hizmetin tamamlanma süresi: Aynı gün içerisinde düzenlenir. (Başvuruda belirtilen evrakların eksiksiz teslimi halinde)

SABAHÇI RUHSATI

 1. Ruhsat fotokopisi
 2. Dilekçe
 3. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik’in 33. Maddesinde belirtilen kıstasları içeren kroki
 4. Kolluk kuvvetinin uygunluk yazısı

Hizmetin tamamlanma süresi: Aynı gün içerisinde düzenlenir. (Başvuruda belirtilen evrakların eksiksiz teslimi halinde)

İletişim Bilgilerimiz

TELEFON : +90 232 935 55 35

WHATSAPP : +90 538 011 47 47

e-POSTA ADRESİ : halklailiskiler@cigli.bel.tr

ADRES : Ataşehir Mah. 8001/1. Sokak No:1 Çiğli / İZMİR

Çiğli Belediyesi'nde Ara


Tasarım / Programlama : Çiğli Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü © 2022