Birimlerimiz
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

376 99 80 / 1301

İnsan Kaynakları Müdürlüğü Görev Yetki ve Sorumluluklar

MADDE 6

1. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü :

Belediye Başkanına bağlı olarak görev yapar, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünü denetler ve çalışma konularında direktif verir.

Müdürlüğün Görev ve Sorumlulukları

Müdürlüğün Kadroları

MADDE 6

Müdürlük personeli; Müdür, Şef, 2 Adet Bilgisayar İşletmeni ve bir Tahsildardan oluşur.

Görev ve Sorumluluklar

MADDE 7

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü

Şef

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ) (Memur özlük sorumlusu)

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ ( Memur Maaş sorumlusu )

Tahsildar ( işçi özlük ve maaş Sorumlusu )

Tasarım / Programlama : Çiğli Belediyesi | © 2019 Çiğli Belediyesi. Tüm Hakkı Saklıdır.